Kommunen forholder seg til krav i Drikkevannsforskriften .

Vi har svært god vannkvalitet i Sør-Varanger kommune, gode renserutiner og overvåking av vannverkene og høydebasseng. Vi har godkjente, fungerende beredskapsplaner og oppfølgingsplaner, og det er gjort store investeringer i infrastrukturen.

I tillegg til hovedvannverket på Sandnes, har vi ansvar for vannverkene Bugøynes, Bugøyfjord, Neiden, Elvenes, Jakobsnes, Tårnet, Skogfoss, Svanvik og Melkefoss.

 

Avvik i vannkvalitet

Det tas regelmessige vannprøver fra våre vannverk og høydebasseng, etter prøvetakingsplan godkjent av Mattilsynet. Ved mistanke om forurenset vann, tar vi hyppigere prøver. Ved avvik, iverksettes umiddelbare tiltak

Skulle det forekomme avvik av en slik art at vannet må kokes, varsler vi berørte umiddelbart via Varsling24 og på vårt nettsted. Vi anbefaler alle å melde seg på denne sms-/epostvarslingen via funksjonen VarsleMeg .
Dette er også viktig for deg som er leieboer, da det i hovedsak er eier av bolig som varsles.