PECHENGA KOMMUNE, RUSSLAND

 

Sør-Varanger kommune og Pechenga kommune i Russland har inngått en vennskapskommuneavtale med varighet til 31.12.04.

 

Avtalen inneholder flere punkter om samarbeid kommunene i mellom:

 

-          Prosjektet "Utviklingsstrategi for Pechenga kommune", som inneholder delprosjekter innenfor kulturskoletilbud og avfallsplan.

-          Tettere vennskapsforhold mellom innbyggerne i regionen

-          Oppmuntre til erfaringsutveksling og samarbeid mellom bedrifter og organisasjoner i regionen

-          Bidra til å lette grensepasseringsprosedyrene

-          Tiltak knyttet til språkopplæring

-          Videreutvikling av samarbeid innenfor bibliotek- og museumssektoren

-          Samarbeid mellom almenfaglige skoler og barnehager

-          Tilrettelegging for samarbeid innen kultur og idrett

-          Gode rammebetingelser for positiv utvikling innen reiseliv og turisme

-          Utveksling av kvinnedelegasjoner

-          Fellestiltak for veteraner

 

 

SEVEROMORSK BY, RUSSLAND

 

Sør-Varanger kommune og Severomorsk by i Russland har inngått en vennskapskommuneavtale.

 

Avtalen inneholder flere punkter om samarbeid kommunene i mellom:

 

-          Utdanning, kunst og kultur

-          Ungdomsprosjekter

-          Idrettsstevner

-          Museumssamarbeid - erfaringsutveksling mellom museene

-          Erfaringsutveksling innenfor kommunal boligsektor

-          Samarbeid mellom helse- og sosialsektorene

-          Avissamarbeidet mellom lokalavisene

-          Informasjonsutveksling mellom politi

-          Bidra til utvikling av forretningskontakter

-          Utvikling av samfunnsmessige kontakter

 

 

INARI KOMMUNE, FINLAND

 

Sør-Varanger kommune og Inari kommune i Finland har inngått en vennskapskommuneavtale.

 

Avtalen inneholder flere punkter om samarbeid kommunene i mellom:

 

-          Kommunikasjonsutvikling

-          Samarbeid innenfor turisme

-          Kulturutveksling