Formålet med campen er å utdanne en gruppe ungdoms-ambassadører / påvirknings-agenter. Disse ambassadørene vil få en ekstra utdanning i de tre fagområdene som campen handler om og i campen metode-fag som er filmlaging. Denne campen er den andre i en rekke av tre lignende camper. Prosjektet som sådan har til hensikt å forebygge spredning av rusmisbruk og kjønnssykdommer blant ungdom i Norge og Russland.

De tre fagområdene som det gis undervisning i er:

  • Seksualitet, HIV / AIDS og kjønnssykdommer
  • Rusmisbruk og rusrelaterte helseproblemer
  • Ungdomspsykologi (integrert i rus-undervisning)

I tillegg blir en hel dag holdt av til å gi ungdommene opplæring i film-laging. Det er hyret inn to av Nord-Norges mest lovende unge filmskapere som begge har vunnet flere priser for sine filmer og som har bred erfaring fra filmundervisning.

Du kan laste ned programmet for ungdomsleiren i to ulike formater. Word-filen kan du laste ned her PDF document ODT document . Dersom du ønsker det som et tanke-kart i pdf-format, trykker du her.