Kommunen trenger hver en arbeidsplass og hver en innbygger. For å dette til må vi alle dra i samme retning for et felles mål om et trygt og livskraftig samfunn i vekst.

Selv om partiene i kommunestyret har ulike ideologier og ulike meninger, så har vi det samme målet om et trygt og livskraftig samfunn i vekst. Skal vi klare dette så må vi ha alle innbyggerne med oss både i hvordan vi omtaler kommunen og om hvordan vi snakker om hverandre.

Kommunen vår et godt sted. Vi har en rik og lang historie, vi har en fantastisk natur, gode skoler og barnehager, et rikt kulturliv, et godt helsetilbud, et allsidig næringsliv og en beliggenhet som gjør at vi er nært alt.

I det siste halvannet året har utfordringene blitt større og polariseringen har økt. Ordskiftet og den daglige diskusjonen har blitt krassere. Kommunen og politikerne blir omtalt i negative ordlag på sosiale medier. Det gagner ingen og er sjeldent et godt bidrag til konstruktive løsninger.

Som politikere ser vi at utfordringene er mange og vi jobber kontinuerlig med situasjonen vi står i. Budskapene og innspillene våre mot sentrale beslutningstakere har nyttet og vi fortsetter å kjempe for kommunen vår.

Vi ønsker alle sammen en god sommer!

 

Odne Stunes, Ap

Elin Mathisen, SV

Kurt Pasvikbamsen Wikan, Sp

Nina Danielsen, H

Egil Johannesen, Frp