I Finnmark bodde det 1.juli 73663 innbyggere, følge SSB (Statistisk sentralbyrå) Dette er 246 flere enn ved årsskiftet, og i netto innflytting stod Alta for 144, noe som tilsvarer 0,68 prosent.

Folketallet i fylkets største kommune er nå 19215 personer. Økning var det også i de fleste kommunene. Unntakene var Karasjok, Kautokeino, Porsanger samt kystkommunene Båtsfjord og Berlevåg. I Berlevåg var det sju personer som netto forlot kommunen, noe som i prosent utgjør 0.68 prosent.

Blant kommuner med klar vekst finner vi også Vardø med 17 pluss og Nordkapp med 22. Tana har fått fem flere, mens Vadsø fikk tre flere.

Sør-Varanger kommune fikk en netto tilvekst på tre personer første halvår, slik at vi nå er oppe i 9826 innbyggere. Hammerfest fikk en langt større økning, og er nå oppe i 9933 personer med adresse i snøhvitkommunen.

Endringer+i+folketallet+i+finnmark+f%C3%B8rste+tre+kvartal+2011.pdf

Blant dem som bidro til den lille veksten er Per Anders Store, som sammen med sin samboer utgjør 2/3 av tilflyttinga. Han tilhører kategorien hjemvendte etter endt utdanning.

Per anders store[ 1]   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordfører Cecilie Hansen er fornøyd med at Sør-Varanger har fått en økning i folketallet, selv om den ikke er større enn 0,03 prosent.

cecilie hansen  98

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vi har som definert mål å bli langt flere i Sør-Varanger, så jeg hadde nok ønsket at resultatet var litt bedre. Samtidig viser disse tallene at vi har en klar utfordring i å gjøre det mere attraktivt å flytte til vår flotte kommune. Ikke minst må vi jobbe hardere med å kunne tilby flere boliger , sier Sp-ordføreren