Som arrangører av kultur- og idrettsarrangementer er man forpliktet til å følge regler for antall deltakere og avstand.

Hva menes med arrangement?

  • Idrettsarrangement (inkludert stevne, cup og kamp), men ikke organisert trening (se egen veileder for smittevern for idrett).
  • Kulturarrangement (inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino), men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver (her gjelder anbefaling om private sammenkomster).
  • Andre arrangementer (inkludert seminarer, kurs, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, konfirmasjoner, bryllup, begravelser og religiøse samlinger), men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner.

Hva menes med offentlig sted?

  • Et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.
  • Lokaler og utendørsarealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Her finner du utvidet og oppdatert informasjon: Informasjon om arrangementer og samlinger