Retningslinjer for arrangementer og samlinger

Retningslinjer for arrangementer og samlinger er gjenstand for endringer fortløpende. Sør-Varanger kommune forholder seg strengt til disse retningslinjene.

 

Du finner sentrale retningslinjer her: 

Folkehelseinstituttethttps://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Regjeringens gjeldende tiltakhttps://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Spørsmål om arrangementer og samlinger

Smittevern og smittesporing er svært arbeidskrevende. Det er viktig at du kun tar kontakt med smittevernlege ved behov. Sjekklisten under kan være til nytte:

  • Har du lest de sentrale retningslinjene for samlinger og arrangementer lengre opp på siden?
  • Er det viktig at arrangementet eller samlingen blir gjennomført nå eller kan det utsettes?
  • Er det tilreisende til arrangementet? Unødig reising frarådes som hovedregel

 

Har du fremdeles spørsmål etter disse vurderingene kan de rettes til smittevern@svk.no