Spørsmål om arrangementer og samlinger

Smittevern og smittesporing er svært arbeidskrevende. Det er viktig at du kun tar kontakt med smittevernlege ved behov. Sjekklisten under kan være til nytte:

  • Har du lest de sentrale retningslinjene for samlinger og arrangementer lengre opp på siden?
  • Er det viktig at arrangementet eller samlingen blir gjennomført nå eller kan det utsettes?
  • Er det tilreisende til arrangementet? Unødig reising frarådes som hovedregel

 

Har du fremdeles spørsmål etter disse vurderingene kan de rettes til smittevern@svk.no