Sør - Varanger kommune står i likhet med mange andre kommuner de neste tiårene overfor en stor økning i antall eldre, innbyggere med demensutfordringer og mindre tilgang til helsearbeidere.

For å møte denne utviklingen har kommunen mulighet til å gjøre Sør - Varanger samfunnet mer aldersvennlig. På denne temadagen ble fremtredene utviklingstrekk presentert sammen med muligheter innen bolig- og stedsutvikling.

Du kan se presentasjoner fra alle foredragsholder som vedlegg lenger nede på siden.

Innlegg på temadagen "Aldersvennlige boliger"

  • Forankring i kommunenes planverk v/ Elvira Røst, boligøkonomisk rådgiver
  • Aldersvennlige boliger i Sør-Varanger. Hvorfor er det viktig og hvilket faktagrunnlag har vi? v/Bård Ramberg, prosjekt og utviklingskoordinator helse, omsorg og velferd
  • Områder/ tomter som utvikles av Sør-Varanger kommune. Muligheter og utfordringer. v/Mourad Abarkach, grunnforvalter Eiendomskontoret Sør-Varanger kommune
  • Planprosesser og fortetting i sentrum v/Frans O. Eriksen Plan og utviklings sjef
  • Kommune som aktiv boligpolitisk aktør og Husbankens virkemidler - Erfaringer fra samarbeid med private boligutbyggere i andre kommuner v/ Asmund Kaldheim, direktør Husbanken