Gunn Helen Mathisen, Svanvik bibliotekfilial

Åpningstidene framover blir kl. 10-14 mandag-lørdag. I tillegg blir det noen åpne arrangementer utover vinteren, de blir markedsført ved hjelp av Sør-Varanger Avis og oppslag på Pasviktunet.

Alle filialer og hovedbiblioteket er på samme nett, så når du låner bøker eller noe annet et sted kan du levere det på en annen filial/hovedbiblioteket.

Vi gleder oss til samarbeidet med Gunn Helen, og håper folk i bygda slutter opp om kafeen og biblioteket!