Resten av sakene fordeler seg slik:
Båtsfjord: 10 saker - hvorav 5 stk er ferdig behandlet. (1 avslag og 4 innvilget)
Gamvik:     6 saker - hvorav 4 stk er ferdig behandlet, alle innvilget
Sør-Varanger:   5 saker – alle fortsatt under behandling, venter på informasjon fra div. instanser
Vadsø:  5 saker - hvorav 4 stk ferdig behandlet (1 avslag, 3 innvilget )
Lebesby:  1 sak - under behandling
Loppa:        0 saker
Karasjok:  0 saker

Oppreisningsutvalget har møter ca hver 5. uke. Det siste møte før påske var tirsdag 23. mars, hvor det ble det innvilget 3 saker fra Gamvik og 2 saker fra Båtsfjord.
Kopi av vedtak på disse sakene vil bli tilsendt kommunene rett etter påske. Utvalget har valgt å ikke sende kopi av de vedtak der det er gitt avslag. Hvis kommunene likevel ønsker det, må kommunene gi tilbakemelding på dette.

Sekretariatet mottar stadig telefoner fra søkere som etterlyser svar på hvordan det går med saken deres. I de fleste sakene får utvalget tilsendt godt med dokumentasjon fra søkerne, med tanke på egenerklæring og epikriser, men utvalget kan ikke behandle sakene ferdig før en har mottatt svar fra de instansene som en har henvendt seg til for å få bekreftet plasseringskommune.
Som tidligere nevnt vet ofte ikke innsenderen selv hvilken kommune som har plassert dem, og sekretariatet må da sende ut flere henvendelser for å forsøke å innhente dokumentasjon på dette. Sekretariatet ønsker så langt det lar seg gjøre å få noe skriftlig dokumentasjon, i form av barnevernvedtak, innskrivningsprotokoll etc. som kan bekrefte hvilken kommune som er ansvarlig. Det vil si at sekretariatet er avhengig av svar fra de respektive instanser før en kan avgjøre sakene.

Se også "Innføring av ordning for oppreising av tidligere barnehjemsbarn."