Det er ikke krav om egenkapital for å få startlån, men du må kunne betjene startlånet ved siden av alle andre utgifter. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd  og/eller bostøtte. På sikt vil vanligvis boutgiftene være lavere når man eier bolig enn når man leier. Dette skyldes blant annet at norske skatteregler gjør det gunstig å eie bolig. Siden det koster mye å kjøpe og selge en bolig øker risikoen for tap jo kortere tidsperspektiv man har når man kjøper bolig. Det anbefales derfor å legge et langsiktig perspektiv til grunn ved kjøp av bolig med startlån.

Ved usikkerhet knyttet til fremtidig inntektssituasjon og hvor lenge det kan være aktuelt å bli boene i boligen, kan leie av bolig være et godt alternativ.

Brosjyre om startlån.

Søk startlån/ tilskudd

Du sender søknaden til Sør-Varanger kommune hvor den blir behandlet av saksbehandler, og du kan få råd og veiledning. Saksbehandlingstid innen 4 uker.
Søk her

Startlånutvalget tar endelig beslutning på møter 2 ganger i måned.

 

Retningslinjer for startlån i Sør-Varanger kommune