Vannet vil i perioder være avstengt. Det bør ikke tappes vann og vaskemaskiner må ikke benyttes mens spylinga pågår. Vannet kan være noe misfarget under og etter spyling, det vil derfor være en fordel å la vannet renne til det er rent og uten synlige partikler etter at spylinga er utført.