Severomorsk Signering av vennskapsavtale  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennskapsavtalen ble undertegnet av Ordførerne i henholdsvis Serveromorsk og Sør-Varanger kommune i forbindelse med et møte ved avslutningen av et 3-dagers besøk  fra Severomorsk. Tilstede på møtet var begge avtalepartenes delegasjoner med representanter fra politiske og administrative ledelse. 

Severomorsk Signering av vennskapsavtale  1  Severomorsk Signering av vennskapsavtale  2  Severomorsk Signering av vennskapsavtale  3  Severomorsk Signering av vennskapsavtale  4

Avtalen som er ingått omhandler 10 områder.  Utdanning og kultur, Idrett, Museumssamarbeid, Teknisk sektor,  Helse og Sosialsektor, Informasjon, Utveksling mellom politi, Næringsliv, Utvikling av samfunnsmessige kontakter.

Avtalen finner du i sin helhet her.