Det gamle leseapparatet for mikrofilm har vært svært redusert de siste åra, det siste halvåret har ikke engang utskriftsfunksjonen fungert. Historielaget har særlig vært ramma av dette, siden de fremdeles jobber med den siste boka i serien om Sør-Varanger Historie.

Takket være salget av de første bøkene, har nå historielaget fått mulighet til å hjelpe biblioteket med innkjøp av et nytt leseapparat. Med et tilskudd på kr 50.000 har laget betalt over halvparten av det nye systemet.

Det er ikke bare et tradisjonelt leseapparat med skriver som er inkludert. Leseapparatet er kopla til ei datamaskin, og det man vil ta vare på fra mikrofilmen blir skanna inn som ei fil på datamaskina. Dette gjør at man kan velge om man vil skrive ut på biblioteket, eller om man vil sende det på e-post hjem til seg sjøl.

Biblioteket vil også hjelpe til med å finne lenker til nettsteder som handler om lokalhistorie og slektsgransking, slik at tilbudet blir utvida til å gjelde mer enn bare mikrofilm.

Dette innkjøpet er et betydelig bidrag til å styrke det lokalhistoriske arbeidet på biblioteket og til historielaget.