Formålet med prosjektet er å øke formidlingskompetanse hos egne ansatte ved Sør – Varanger bibliotek og interesserte samarbeidsparter, som eks. barnehager og skoler. Dette gjøres ved å engasjere profesjonelle bokinspiratorer på åpne seminarer.

Enkelte skoleklasser vil få tilbud om å møte en kjent, norsk barnebokforfatter på biblioteket. Åpne arrangement for barn og voksne med boka i fokus vil også avholdes.   
 
For å styrke bibliotekene som formidlingsarena lyste Fritt Ord i vår ut tilskudd à kr 50 000 til tiltak i norske folkebibliotek. Fritt Ord mottok 94 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 42 søkere. Til sammen blir det delt ut 2 millioner kroner, fordelt på bibliotek over hele landet.
 
Fritt Ord har prioritert prosjekter som er nyskapende, og har søkt å representere bredden i folkebibliotekenes tilbud. De støttede prosjektene dekker et bredt tematisk spekter.