Fylkesbiblioteksjef Sissel Jakola delte ut prisen til biblioteksjef Vidar Lund.

Prisen ble tildelt Sør-Varanger bibliotek på grunn av tre forhold:

  1. Satsinga på utstillinger. Sør-Varanger bibliotek har i alle år satsa stort på å ha utstillinger av høy kvalitet, og det er en viktig del av bibliotekets arbeid.
  2. Satsinga på Russland. Biblioteket er veldig aktivt med i samarbeidet med Russland, og har høy kompetanse i russiske spørsmål og litteratur.
  3. Satsinga på filialer. Fra to filialer i 2002, kommer biblioteket til å ha fire filialer når Neiden filial gjenåpner høsten 2004.

Vidar Lund takka for prisen, og la vekt på at Sør-Varanger bibliotek kommer til å fortsette med å utvikle seg, og at det er en viktig del av bibliotekets arbeid.