Program 

  • Velkommen ved FAU
  • Kommuneadministrasjonen får ordet
  • Politikerne får ordet, 3 minutter hver
  • Innlegg ved Pål Harald Hansen
  • Innlegg ved Klubben Bjørnevatn
  • FAU ved henholdsvis Bjørnevatn og Sandnes har ordet
  • Bygdefolket får stille spørsmål

For FAU Bjørnevatn skole og FAU Sandnes Skole

Thomas Lien
FAU Sandnes skole