Fokuset i innledningen til Timperi var hvor det er felles områder for interesseovervåkning og samarbeidsområder på tjenestesiden. Hans hovedtrekk i innledningen finnes.her.