Kommunene Nesseby, Porsanger, Tana, Karasjok, Kautokeine og Sør-Varanger fra Norge, Kola og Lovozero fra Russland, Inari, Enontekio', Utsjok og Sodankylâ fra Finland og Kiruna fra Sverige, er enig om å etablere Rådet for grensekommuner i nord.

Det er ventet at kommunene Pechenga i Russland i tillegg til Kåfjord og Nordreisa vil  tiltre rådet.

 

Rådet for grensekommuner i nord har som målsetning å utvikle og styrke økonomiske, kulturelle og humanitære forbindelser mellom grensekommunene, i felleskap å utvikle økonomiske og sosiale infrastrukturer i grenseområdene. De deltakende kommunene prøver i felleskap å finne løsninger til problemstillinger knyttet til økonomi, transport, energi, kommunal virksomhet, økologi, humanitær virksomhet , samt andre problemstillinger i grenseområdene

 

Tale om "Muligheter i Nord" av Espen Barth Eide, NUPI