Montering

  • Installasjon av vannmåler utføres av et godkjent (autorisert) rørleggerfirma.
  • Vannmåler og registreringsskjema hentes av rørleggerfirmaet hos tekniske tjenester, vann og avløp på Rådhuset mellom kl. 10:00 og 13:00.
  • Når vannmåler er montert, skal du som eier/bruker ta kontakt med vann og avløp på tlf. 92 04 00 14 for kontroll og plombering.  
  • Det er ditt ansvar å levere skjema for monteringen til kontrollør.

Demontering

Demontering av vannmåler skal utføres av autorisert rørlegger, og kontrolleres av vann og avløp.

Gebyr

  • Leie for måler faktureres fra hentedato.
  • Se gebyrregulativ.