Totalt ble det lånt ut 1.931 (2.189) bøker, -11,8 % (-9,1 %). Barn lånte 1.481 (1.527) bøker fordelt på 265 (296) fagbøker og 1.153 (1.230) skjønnlitteratur. Voksne lånte 472 (663) bøker fordelt på 323 (446) fagbøker og 148 (217) skjønnlitteratur. I tillegg ble det lånt ut 41 bøker på fjernlån fra andre bibliotek, det meste for voksne.

Det ble lånt ut 428 (425) AV-media, fordelt på 247 (258) videoer, 152 (132) lydbøker, 23 (35) CD-plater og 6 annet.

Basert på stikkprøver hadde filialen et besøk på 1.000 (1.300) personer, en nedgang på 23,1 %.

Kommentar: Utlånet går fortsatt noe ned, noe som muligens kan knyttes til økt bruk av Svanvik bibliotekfilial. Utlånet går mest ned når det gjelder bøker for voksne, det er vanskelig å se noen spesiell grunn til at det skulle skje.