Plandokumentene er tilgjengelig på kommunens hjemmesider; www.svk.no.

Og ved servicekontoret, rådhuset i Kirkenes i perioden 02.04.2024 til 14.05.2024.

Eventuelle innspill/merknader til planforslaget sendes innen 14.05.2024 til Sør-Varanger kommune, Postmottak@svk.no, eller postboks 406, 9915 Kirkenes, bruk referanse 22/1840

 

Plan- og utviklingssjefen

Bestemmelser detaljregulering Ellisif Wessels vei 2-6 rev 24-11-2023.docx PDF document ODT document

Planbeskrivelse detaljregulering Ellisif Wessels vei 2-6 rev 24-11-2023.docx PDF document ODT document

Plankart Ellisif Wessel 24-11-2023.pdf