Ansvar:

Plan- og utviklingssjefen leder plan og utviklingsavdelingen, og har sammen med rådmannen overordnet ansvar for tekniske tjenester, sikring av videreutvikling av organisasjonen, strategisk planlegging og overordnede mål og strategier. Plan- og utviklingssjefen er rådmannens faste stedfortreder.

Plan- og utviklingssjefen har ansvaret for:

  • Plan- og utviklingsavdelingen.
  • Enhet for tekniske tjenester, herunder brann og redning.
  • Folkehelsekoordinator.
  • Samordning og samhandling mellom enhetene.