Den første vennskapsavtalen med Petsjenga ble undertegnet i 1972, og samarbeidet inkluderer kultur- og idrettsutveksling og fellesprosjekter mellom skoler og kulturskoler. Det er også gjennomført et prosjekt for administrasjonen i begge kommuner for å bli bedre kjent.  

Plan for samarbeid mellom Sør-Varanger kommune, Finnmark Fylke og Petsjenga Rajon