Personopplysninger er all informasjon eller vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.  All behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven. Denne loven skal ivareta ditt personvern gjennom å sette krav til hvordan slike opplysninger skal bli behandlet.

Personvernombudet skal blant annet øke intern bevissthet og kunnskap om personvern i kommunen. Ombudet skal på en uavhengig måte vurdere om reglene i personopplysningsloven blir overholdt i kommunen.

Personvernombudet skal:

 

  • Hjelpe deg som er registrert med å ivareta rettighetene dine

 

  • Se til at behandling av personopplysninger blir meldt til ombudet

 

  • Følge opp behandlingen av alle personopplysninger og føre oversikt over behandlingene

 

  • Se til at de som behandler personopplysninger har system for internkontroll

 

  • Påpeke brudd på loven overfor dem som behandler personopplysninger

 

  • Være kontaktperson for Datatilsynet

 

Hvordan kontakte personvernombudet:

Personvernombud

Inge Walter Svendsen

 

E-post:                        personvernombud@sor-varanger.kommune.no                 

Telefon:                      78 97 74 64

Post:                           Boks 406, 9915 Kirkenes

Besøksadresse:         Rådhuset, Rådhusplassen 3, 9900 Kirkenes