1) Ferdig behandlede søknader pr. kommune:

Båtsfjord:

Innvilget: 4 stk
Avslag: 2 stk

Gamvik:
Innvilget: 5 stk

Vadsø:
Innvilget: 3 stk
Avslag: 2 stk

Sør-Varanger:
Innvilget: 2 stk
De resterende kommuner har 0 antall søknader ferdig behandlet.

2 søknader er returnert til søker pga. tilhørende ”feil” kommune.

2) Søknader til behandling pr. kommune:

Båtsfjord:
4 stk

Gamvik: 3 stk

Lebesby: 1 stk

Sør-Varanger: 4 stk

Vadsø: 2 stk

Karasjok: 1 stk

Totalt innkomne søknader til Oppreisningsutvalget som fortsatt er under behandling:
15 stk; alle sakene er påbegynt med hensyn til at sekretariatet har sendt ut henvendelse med anmodning om opplysning etc. til diverse instanser.

Sekretariatsleder.