De siste årene har mange registrert at lysanlegget på Kirkenes stadion har vært modent for utskifting. Mastene stod etterhvert skjevt, samtidig som armaturene ikke lenger holdt mål etter flere tiårs drift.

nytt lysanlegg til kirkenes stadion

Daglig leder på Barentshallene KF, Audun Andersen, er glad for at man nå får fundamentert mastene skikkelig, og at nye master med ny og forsterket armatur snart vil være på plass.  

-Dette arbeidet vil koste vel en million kroner, men da får vi også et anlegg som gjør at vi har lov til å spille fotballkamper i mørket her i hht, Norges Fotballforbunds regelverk.

-Lystyrken vil når strømmen kobles til være 200 lux og første arrangement med bedre lys på Kirkenes stadion vil være under Barentsdagene i januar, sier Andersen.