Formålet med konkurransen er å inngå en opsjonsavtale med en eiendomsutvikler for å skape en videreutvikling av området.

Sør-Varanger kommune ønsker at det skal legges til rette for nye boliger og aktivitets- og formidlingstilbud i Kirkenes sentrum, og mener at en inngåelse av en opsjonsavtale vil kunne bidra til en slik utvikling

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli gjenstand for justeringer.

Aktivitet

Nye tidsfrister

Forslagsfrist

01.09.2023

Forslagsåpning

02.09.2023

Evaluering

02.09.2023

Valg av konsept

27.09.2023

Inngåelse av opsjonsavtale

09.10.2023

 

Her finner du dokumentene for Malmklang:

Konkurransegrunnlag for Malmklang

Vedtak om Konkurransegrunnlag for Malmklang - gbn 27/137

ICE Creative Youth 2023 - Resultater

Malmklang - Tilstandsvurdering bærende konstuksjoner nivå