Besøk av Pasvik-Zapovednik naturreservat  0707-11Sør-Varangers befolkning får anledning til å delta på en interessant kveld på hovedbiblioteket onsdag den 23.november kl.19.00. Da holder doktor og forsker Sergey Riabov  fra Moskva et foredrag om vårt grenseområde som et mål til vår felles historie, kultur og naturarv. Hvilke problemer møter en sett i relasjon til forskning og verneområdet?

Samtidig vises en utstilling med gamle kart fra Enaresjøen og Pasvikelva. Utstillingen er produsert av Sergey Riabov og Pasvik Naturreservat (russisk). 

I sommer hadde Sør-Varanger bibliotek et godt møte med Sergey Riabov og Marina Trusova. Riabov har brukt Sør-Varanger bibliotek til å låne relevant kildestoff til sin forskning. I november deltar han på en konferanse i Nikel, og da fikk vi idéen om å prøve å få til en åpen kveld også  i Kirkenes. Vi er svært glade for at vi klarer å realisere dette.  

Føgende personer deltar :

Sergey Riabov, doktor og forsker Moskvas historiske forskerinstitutt. 

Vladimir Chizhov, direktør Pasvik Naturreservat

Marina Trusova, visedirektør Pasvik Naturreservat

Elvira Pavlova, Murmansk statlige vitenskapsbibliotek

Nina Strimp, bibliotekar og tolk Sør-Varanger bibliotek.

Foredraget holdes på russisk og tolkes til norsk av Nina Strimp.

Kaffe og te salg.

Velkommen til en interessant kveld på Sør-Varanger bibliotek!