Utfordringer

Psykisk helsetjeneste i Sør-Varanger kommune på lik linje med andre psykiske helsetjenester i Norge har mange utfordringer. For det første er de ikke lovpålagte tjenester. Dette betyr at det er opp til hver enkelt kommune hvordan og på hvilken måte psykisk helsearbeid utføres, hvor mange mennesker som jobber med det og hvordan arbeidet evalueres, osv.

Dessuten har vi et tverrfaglig miljø med forskjellige bakgrunn: Psykiatriske sykepleiere, omsorgsarbeidere, vernepleiere, sosionomer, hjelpepleiere, musikere, kunstnere, snekkere m.m. Dette innebærer både fordeler og utfordringer. Fordelene er at vi har forskjellige synsvinkler på en konkret problemstilling og kan utfylle hverandres kunnskap og hjelpe brukere med sammensatte behov.

Den største utfordringen er hvordan ivareta det fantastiske tverrfaglige miljøet, den entusiasmen og gløden for at mennesker kommer til å trives i mange år fremover med det psykiske helsearbeidet i kommunen.

Trygghet

Vi som jobber i den psykisk helsetjenesten er overbevist om at nøkkelordet er – ”trygghet”. Når man føler seg trygg i det man gjør, så holder en lenge på det. Og hva gir trygghet?  Jo, det er kunnskap, kompetanse og en felles arena for erfaring og kompetanseutveksling!

Åpning av Nasjonal Kunnskapsbase i psykisk helsearbeid  2010En slik felles arena ble altså åpnet i Trondheim den 20. oktober i år. NAPHA lanserte en nettbasert kunnskapsbase for psykisk helsearbeid (www.napha.no; www.psykiskhelse.no ). Her kan man både lese og publisere diverse faglige artikler, delta i diskusjoner, finne gode ideer, utveksle erfaringer med kollegaer og brukere fra hele landet.
Målet med kunnskapsbasen er å løfte fram nytt tankegods om hva som er god hjelp, og behandling som har vokst fram
Nettbasert kunnskapsbase                i løpet av opptrappingsplan perioden.
I psykisk helsearbeid 20.10.2010    

Det er plass i kunnskapsbasen både for fagfolk og brukere og en glimrende mulighet for en felles faglig ”Møtearena”.

Åpningsarrangement

Mange gjester var til stede ved åpningen, blant andre representanter fra Helsedirektoratet, kommuner og kompetansesentre.
Seniorrådgiver Jan Tvedt i Helsedirektoratet la vekt på at psykisk helsearbeid i kommunene må hvile på kunnskap, og mente at kunnskapsbasen blir kjempeviktig. …”den kunnskapen som finnes rundt omkring i kommunen og brukerkunnskap må vi få kloa i” – sa Tvedt.


NAPHA  – leder Trond Hatling betegnet lanseringen av kunnskapsbasen som en milepæl og understreket at den viktigste strategien for Kompetansesenteret er å bidra til kunnskapsdeling og kunnskapsformidling, og gjorde det helt klart at dette er en stor dag for alle som jobber på Nasjonal kompetansesenteret for psykisk helsearbeid.

Psykisk helsetjeneste i Sør-Varanger kommune har vært med på å teste og utvikle kunnskapsbasen fra starten av, derfor ble vi inviterte for å åpne basen i Trondheim den 20. oktober.

Med stor glede ønsker vi kunnskapsbasen i psykisk helsearbeid velkommen i hverdagen vår!
  


Hilsen

 Elvira Røst

Elvira Røst

Kunnskapsbaseåpneren
Psykisk helsetjeneste.
Sør-Varanger kommune