27. oktober kl. 13.00 - 16.00 Mestringskurs for pårørende

Tema som vil bli berørt:

  • Om det å være pårørende over tid

  • Reaksjoner, belastninger og behov

  • Fokus på egen helse og mestring​

27. oktober kl. 18.00 - 20.00 Mestringskurs for unge pårørende

Dette kurset er for deg som er mellom 13-18 år

Tema som vil bli berørt:

  • Hvordan påvirkes kroppen vår ved å være pårørende over lang tid? (Reaksjoner, belastninger og behov.)

  • Sammenheng mellom tanker og følelser

  • Kontakt/relasjon til den som sliter og andre

  • Fokus på egen helse og mestring

Mer informasjon og påmelding

Ring oss eller send en epost hvis du ønsker å delta på ett av kursene!

Grete S. Rugland
Daglig leder
tlf: 957 23 262
Epost: post.nnorge@veiledningssenter.no

 

Judith Hagerupsen
Miljøarbeider
tlf: 906 80 640
Epost: jhp@svk.no