Begge kursene arrangeres samme dag, men til forskjellig tid.

Mestringskurs for pårørende 

Tema som vil bli berørt:

  • Å være pårørende over tid. Reaksjoner, belastninger og behov
  • Fokus på egen helse og mestring
  • Kort om pårørendes rettigheter

Tid: Onsdag 13. oktober, kl. 13.00-16.00

Sted: Møterommmet til Psykisk helse og rus i Sør-Varanger i 2. etasje på Sparelandsbygget. 

Mestringskurs for unge pårørende

Tema som vil bli berørt:

  • Hvordan påvirkes kroppen vår ved å være pårørende over lang tid? (Reaksjoner, belastninger og behov.)
  • Sammenheng mellom tanker og følelser
  • Kontakt/relasjon til den som sliter og andre
  • Fokus på egen helse og mestring.

Tid: Onsdag 13. oktober kl. 18.00-21.00

Sted: Møterom til Psykisk helse og rus i Sør-Varanger, 2. etasje på Sparelandbygget. 

Påmelding og mer informasjon

Kontaktpersoner:

Grete S. Rugland, Daglig leder
957 23 262
post.nnorge@veiledningssenter.no

Marianne Frydstad, Miljøarbeider på rusteamet 
924 82 444
mafy@svk.no