Det ble ved budsjettvedtak i desember 2022 besluttet å inndra distriktspotten på kr 100.000,-,  og redusere kulturmidlene fra kr 500.000,- til kr 250.000,-.

Grunnet kommunens underskudd ved inngangen av 2023 ble det nødvendig å gjøre nye sektorkutt, og de resterende kulturmidlene ble vedtatt kuttet.