Enhetsleder tekniske tjenester: Tommy Salmi Nilsen, tlf. 78 97 75 21 

Vann, avløp og renovasjon: Avdelingsleder Tor-Arne Limstrand, tlf. 78 97 75 25

Forvaltning, drift og vedlikehold: Avdelingsleder Kjetil Labahå, tlf. 78 97 75 27

Renhold: Avdelingsleder Eeva-Maria Leinonen, tlf. 78 97 75 29

Vakttelefon vann og avløp, 92 04 00 14

Vakttelefon vei, 41 36 03 52