Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontaktinfo - Administrasjon - Styret

Barentshallene Sør-Varanger KF er et kommunalt foretak som er opprettet i 2004 for drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling av Fjellhallen Kirkenes, Barentshallen Hesseng, Kirkenes Stadion, Barentsbadet Kirkenes samt parker, grøntanlegg, lysløype og scooterløype i Sør-Varanger kommune. I tillegg administreres utleie ved kommunale gymsaler 
 
Foretakets organer er styret og daglig leder. Sør-Varanger kommunestyre er overordnet foretakets organer.
 
Det sittende styret er:
 
Styreleder                Silje Hemminghytt Magnussen, tlf. 41454949, mail: siljehhytt@gmail.com
Nestleder                 Preben Koppen Kristensen, tlf. 91007559, mail: preben1402@icloud.com
Styremedlem           Jarle Olsen, tlf. 93008356, mail: jarle290@gmail.com
Styremedlem           Ben Frode Johansen - Ansattes representant 
 
Daglig leder er Audun Andersen tlf. 93051466, mail aan@svk.no 
 
Rådmann har møterett i styret
Sør-Varanger idrettsråd har tale og forslagsrett på styrets møter
 
Foretakets formål er å gi best mulig tilbud til brukerne, drive anleggene kostnadseffektivt og være en medspiller for å nå kommunens mål og forpliktelser innenfor området idrett og fysisk aktivitet.
 
Felles kontaktpunkt pr mail barentshallen@svk.no
 
Driftsansvarlig Barentshallen og Lysløyper - Ben Frode Johansen, tlf. 41195037, mail: bfj@svk.no
Driftsansvarlig Fjellhallen - Odd Børre Arvola tlf. 40404716, mail: odar@svk.no
Driftsansvarlig Park og Friluftsområder - Sture Sivertsen, tlf. 90818689, mail: stsi@svk.no
Driftsansvarlig Scooterløyper og Kirknenes Aktivitetspark - Dan Michael Randa, tlf48024448, mail: dran@svk.no
Barentsbadet Vakttelefon - tlf. 40455769
Teknisk leder alle anlegg - Steinar Erlandsen - tlf. 92415519, mail: serl@svk.no