Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kultur, idrett og friluftsliv

Her vil du finne informasjon om ulike kulturinstitusjoner og -aktiviteter.

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2024

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Åpning av Andedammen

Spillemidler 2024 - Søknader og prosedyrer

Til alle lag- og foreninger, eller andre i Sør-Varanger kommune som har planer om å søke spillemidler i 2024 - ordinære anlegg, nærmiljøanlegg eller rehabilitering.

Åpning av dagsturhytte

Friluftlivets uke 2023

Følg med på nettsidene for å finne ut om lokale aktiviteter i Sør-Varanger. 

Lenke til mer info om diverse turer i Finnmark finner du her

Du kan også på vegne av din organisasjon eller din lokale turgruppe legge inn arrangementer som dere planlegger og tenker folk flest i nærmiljøet kan være med på. 

Friluftlivets uke

Arctic Race of Norway sykkelen fra Kirkenes til Varangerbotn

Kirkenes Cykleklubb har vært helt fantastisk og fleksibel midt i fellesferien å ta på seg det ærefulle oppdraget med å frakte ARNsykkelen fra Sør-Varanger til Nesseby. 

De inviterer nå med seg alle som ønsker en dagstur, eller en lengre etappe med god stemning og aktivitet til å hive seg på sykkelen å tråkke med. 

Facebookside Kirkenes Cykleklubb

Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2024

Handlingsdelen til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv skal årlig rulleres og ble behandlet i utvalg for levekår i møte 20.06.23. Den legges nå ut på høring og til offentlig ettersyn i 10 uker (forlenget frist grunnet sommerferieavvikling), jfr. plan- og bygningslovens § 11-1 og § 11-4.

Båttur