Rektor, Linda Jensen:

Epost

78971931 / 41645039

Kontoret, Gunn Solveig Liane:

78971930 / 46431927

SFO, Gunn Wøhni:

46431924

Kontaktinformasjon ansatte