a6284aa6-8801-ec11-a82a-00155d02767f_thumbnail

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm som monteres hjemme hos brukeren.

  • Følger med alarmknapp / smykke til bruker
  • Kan ringes direkte fra vaktelefon appen (sensio pocket) når alarmen utløses

Passer for

Hjemmeboende med behov for å kunne varsle hjemmebasert omsorg og / eller pårørende

Tilleggsutstyr

Type utstyr

Hvordan virker den?

Indikasjon / passer for

Trygghetsalarm GX8, tilleggsutstyr brannvarsler

 

Sensor som snakker med trygghetsalarmen. Gir automatisk alarm til vakttelefonen ved røykutvikling.

Hjemmeboende med økt fare for brann på grunn av lette kognitive vansker, rusproblemer osv.

Trygghetsalarm GX8, tilleggsutstyr dørsensor

 

 

Sensorer som installeres på ytterdør og i gangen inne.

Alarm utløses hvis bruker går ut av døren og det ikke registreres bevegelse inne i gangen etter 30 sekunder

Hjemmeboende med lette kognitive utfordringer som kan tenkes å forlate boligen på natten

37c31eb3-8c01-ec11-a82a-00155d02767f_thumbnail[1]

Elektronisk medisindosett

Pilly er en automatisk dosett som fylles med inntil 28 medisindoser, og den varsler når medisinen skal tas med lys og/eller lyd.

Dosetten bruker eget simkort og kan tas med på reise.

Passer for

Hjemmeboende som kan ha vansker med å huske å ta medisin