Vannprøver viser at kvaliteten på drikkevannet igjen er god og tilfredsstiller gjeldende krav. Vannet kan drikkes som normalt. 

Berørte er varslet via Varsling24 på mobil og epost.