Per 11.05.2023 har Sør-Varanger kommune:
 

  Ledige plasser Søknader på ny plass Søknader om omplassering
Sentrumsbarnehagene 0 16 14
Distriksbarnehagene 18 0 0

I Mars 2023 gjennomførte barnehagene hovedopptak for 2023, alle barn innenfor barnehagerett har fått tilbud om plass. De fleste av disse har fått barnehageplass fra august 2023.
Av de 16 søknadene angående nye plasser har 2 ønsket oppstart før høsten 01.08.2023. 12 søkere har ønsket oppstart etter 01.12.2023, disse 12 tilhører neste års hovedopptak.
 

Sentrumsbarnehagene er: Kirkenes barnehage, Prestøya barnehage, Skytterhusfjellet barnehage, Hesseng barnehage, Knausen barnehage, Sandnes barnehage, Rallaren barnehage og Villaveien naturbarnehage. 
Distriksbarnehagene er: Bugøynes barnehage, Jakobsnes barnehage, Pasvik barnehage og Bjørnehiet familiebarnehage.


Historisk oversikt:
 

Sentrumsbarnehagene Pr 11.05.2023 Pr 22.12.2022 Pr 17.10.2022

Pr 25.08.2022

Ledige plasser 0 7 10 10
Søknader på ny plass 16 20 23 27
Søknader om omplassering 14 38 34 31

 

 

Distriksbarnehagene 11.05.2023 22.12.2022 Pr.17.10.2022 Pr. 25.08.2022
Ledige plasser 18 21 21 21
Søknader på ny plass 0 1 0 0
Søknader om omplassering 0 1 1 2