Per 17.10.2022 har Sør-Varanger kommune:
 

  Ledige plasser Søknader på ny plass Søknader om omplassering
Sentrumsbarnehagene 10 23 34
Distriksbarnehagene 12 0 1

En av de 10 ledige plassene kan kun ta inn barn 3år eller eldre.
Av de 23 som søker ny plass i en sentrumsbarnehage har:
2 mottatt tilbud om plass, ingen har ønsket oppstart i barnehage før utgangen av november
22 har ønsket oppstart senere enn november 2022.

Sentrumsbarnehagene er: Kirkenes barnehage, Prestøya barnehage, Skytterhusfjellet barnehage, Hesseng barnehage, Knausen barnehage, Sandnes barnehage, Rallaren barnehage og Villaveien naturbarnehage. 
Distriksbarnehagene er: Bugøynes barnehage, Jakobsnes barnehage, Pasvik barnehage og Bjørnehiet familiebarnehage.


Historisk oversikt:
 

Sentrumsbarnehagene Pr 17.10.2022 Pr 25.08.2022
Ledige plasser 10 10
Søknader på ny plass 23 27
Søknader om omplassering 34 31

 

 

Distriksbarnehagene Pr.17.10.2022 Pr. 25.08.2022
Ledige plasser 21 21
Søknader på ny plass 0 0
Søknader om omplassering 1 2