Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Januar 2023

Vilt- og innlandsfiskenemnda 12. januar

I nemnda ble det orientert om at det er utarbeidet forslag til ny bestandsplan 2023-26, som er sendt miljøvernrådgiver. 

 

Eldrerådet 16. januar

Rådet innstilte til utvalg for levekår i saker om fastsettelse av planprogram for kommunedelplan/hovedplan for vei og trafikk, og høring om krigsminneplan for Sør-Varanger. 

 

 

Samisk råd 16. januar

Rådet behandlet sak om høring i forbindelse med etablering av barnehus i Kirkenes.