Møtet finner sted på møterom Øretoppen på Rådhuset onsdag 14. juni kl. 18.00, og er åpent for alle.

Formålet med planen er å gi en oversikt over hva som gjøres innenfor vei og trafikk i kommunen, på kommunale veier, samt gi føringer for den trafikale utviklingen på kommunale veier.

Vi inviterer derfor til åpent møte, der vi informerer om planens innhold, og åpner for innspill til gjennomføringen.

 

Prosessplan