AGENDA FOR MØTE OM PASVIK VEIEN

 
DATO: 17 DESEMBER 2012.
STED: SVANHOVD
KL. 19.30 – 21.30
 
AGENDA :
Innledning fra Leder i plan og samferdsel – Kurt Wikan
Innledning fra fylkesråd Grete Ernø Johansen
Innledning fra Pasvik vei bruker – Ola Johansen
Debatt og innspill fra salen – ordstyrer Tove Alstadsæter
Oppsummering ved Ordfører Cecilie Hansen.
 
Velkommen.