I statsbudsjettet for 2017 ble sykdomslisten som har gitt enkelte pasienter rett til gratis fysioterapi fjernet. Konsekvensen av dette er at alle pasienter som mottar fysioterapi, med unntak av barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade, skal betale egenandel for behandlingen fram til de når egenandelstak 2. For 2017 er denne grensen satt til kr. 1990.

Kommunens mulighet til å kreve egenandeler for fysioterapi hjemles i § 11-2 i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Oppdragene en kan ta egenandel for, og takstene for disse, reguleres av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.ii