Bakgrunnen for dette var:

Rådmannen i Hammerfest inviterer til et halvdagskurs om inneklima i skoler og barnehager. Dette er en unik mulighet til å øke kompetansen på temaet inneklima. Dårlig inneklima kan gi helseplager, dårlig konsentrasjon og lærevansker. Tilsvarende bidrar et godt inneklima til velvære, trivsel og bedrer læringsevnen til barn og unge.

Det er Fylkeslegen i Finnmark, Nettverk for Miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) og Norsk kommunalteknisk avdeling (NKF) og KS Finnmark som står bak kurset. Rådmannen har ønsket dette kurset velkommen til Hammerfest, som første kommune i Vest Finnmark.

Godt inneklima skapes i et systematisk arbeid med kartlegging og forbedring i et samspill mellom brukere av bygget, de som drifter og tar vare på bygget og kommunens ledelse som arbeidsgiver og bygningseier.

Sør Varanger har etablert et systematisk forbedringsarbeid gjennom flere år, og ble hedret for dette i 2016 da KLP overrakte «IKbygg» prisen i gull. Kommuneoverlegen i Sør Varanger kommer sammen med representanter fra forvalter og brukere til Hammerfest for å fortelle hvordan de jobber.