Totalt ble det lånt ut 835 (957) bøker. Barn lånte 409 (358) bøker fordelt på 34 (37) fagbøker og 375 (321) skjønnlitterære. Voksne lånte 426 (599) bøker fordelt på 195 (334) fagbøker og 231 (265) skjønnlitterære.

Det ble lånt ut 228 (363) AV-media, fordelt på 91 (229) video, 66 (75) lydbøker, 68 (54) CD-plater og 3 (5) språkkurs.

Basert på stikkprøver hadde filialen et besøk på 8.800 (7.216) personer, en oppgang på 22 %.

Kommentar: Svanvik filial var stengt i nesten tre måneder på våren på grunn av driverskifte på kaféen. Dette forklarer noe av nedgangen på utlån totalt sett. Når det gjelder utlån til barn så øker det, noe som kan ses i sammenheng med at Pasvik skole skal bruke biblioteket mer, og at barnehagen gjør det samme.