Bokutlånet var på 44.272 (2004: 43.326), +2,2 % (-9,4 %).

Bokutlånet for barn var totalt 13.823 (13.350), +3,5 % (-9,9 %). Faglitteratur for barn utgjorde 3.724 (3.247), +14,7 % (-13,3 %) og skjønnlitteratur utgjorde 10.099 (10.103), -0,04 % (-8,7 %).

Bokutlånet for voksne var totalt på 30.449 (29.906), +1,8 % (-9,7 %). Faglitteratur for voksne var på 11.641 (12.911), -9,9 % (-15,8 %). Skjønnlitteratur for voksne var på 18.808 (16.995), +10,7 % (-4,4 %).

Andre media (lyd, bilde, tidsskrift).
Totalutlånet var på 20.121 (18.181), +10,7 % (-9,1 %) og fordeler seg slik:

Medie Utl. 2005 Utl. 2004 2004-2005 2003-2004
Lydbøker 2.824 2.722 +3,7 % +2,1 %
Språkkurs 746 670 +11,3 % +2,9 %
CD (musikk) 1.710 1.576 +8,5 % -45,1 %
CD-ROM 287 347 -17,3 % -10,6 %
Mikrofilm 131 127 +3,1 % -13,1 %
Video 11.725 11.229 +4,4 % - 15,4 %
Tidsskrift 2.555 1.407 +81,6 %
Anna 143 103 +38,8 %


Internett: 2.871 (3.241) personer har benytta seg av timebestilling på internett. I 2005 var det om lag 10.000 (12.500) ulike bruk av publikumsmaskinene. Det er mest menn som benytter internett, ca. 81 % (88 %), kvinner ca. 19 % (12 %). Aldersfordelinga er slik: Ungdom under 20 år ca. 15 % (15 %), 20-29 år ca. 39 % (53 %), 30-39 år ca. 26 % (18 %) og over 40 år ca. 20 % (13 %).

Besøk: Basert på stikkprøver ei uke på våren og ei uke på høsten hadde hovedbiblioteket et besøk på 61.984 (66.864), en nedgang på 7,3 %.

Kommentar til resultatet ved hovedbiblioteket:
Hovedbiblioteket har et stabilt årsresultat i 2005. Utlånsøkningen er totalt på 4,7 %, men det aller meste av dette er knytta til NORU. Vi har igjen fått en økning på AV-media, noe som kommer av at vi har satsa mye på innkjøp av DVD og lydbøker på CD i 2005. Året starta veldig bra, og det lå an til en sterk utlånsvekst. Sist halvår var derimot dårligere enn 2004, slik at oppgangen ikke ble så stor som det lå an til etter 1. halvår.