Strategisk plan 2020 – 2030 for helse, omsorg og velferd skal være et retningsgivende styringsdokument for å klargjøre og konkretisere utfordringene i Sør-Varanger kommune de kommende årene. Den erstatter Omsorgsplan 2022 som ble utarbeidet i 2008, og omfatter alle tjenesteområdene innen helse, omsorg og velferd. Planen inneholder mål og strategier for å sikre forsvarlige, målrettede og bærekraftige tjenester til innbyggerne. 

Mål og strategier er utarbeidet på bakgrunn av en grundig gapanalyse av tjenestene våre. Analysen ble gjennomført i 2019, der status på dagens tjenester ble vurdert i forhold til lovkrav, statlige forventninger og lokalpolitiske vedtak. Dette gir et solid grunnlag å jobbe ut fra når planen er vedtatt.

 

Frist for å sende innspill er 10. desember 2020.