Planen skal til endelig behandling i kommunestyret i 2023. 

Planen er en del av kommunens planstrategi, og en arbeidsgruppe har i 2 år hatt månedlige møter for å lage planutkastet. 

Mengden registrerte og dokumenterte krigsetterlatenskaper i Sør-Varanger er større enn i de fleste kommuner i landet. Registreringen har pågått  i nær 50 år av lokale ildsjeler, og i tillegg har kommunen et uvanlig stort tilfang av tidsvitnebeskrivelser av krigen og hverdagslivet for sivilbefolkningen.

Vi håper interesserte vil ta del i høringen, og komme med sine innspill før fristen, som er 31. januar 2023. 

Send ditt innspill her