Om behandlingen

Behandlingen forutsetter at en omsorgsperson kan og vil delta aktivt. Dette kan være en forelder/fosterforelder eller en annen person som står barnet veldig nær (som tante/onkel, bestemor/bestefar).

Det er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress som leder prosjektet, etter midler fra Helsedirektoratet. Behandlingen er basert på veldokumenterte virkemidler og er forsøkt i USA med god effekt. Forskningsprosjektet søker å finne ut om denne behandlingen er egnet i norske kommuner. Vi som behandlere har fått opplæring i metoden, som kalles Trinnvis traumefokusert kognitiv atferdsterapi (trinnvis TF-CBT). Vi mottar jevnlig veiledning under hvert behandlingsforløp.

Hendelser som kan gi barn plager kan være naturkatastrofer, ulykker, hundebitt, alvorlige nestenulykker, alvorlig mobbing, ubehagelig behandling på sykehus, plutselig/alvorlig skade/død av viktig person, vold, vitne til vold og fysisk/seksuell mishandling.

 

Dette er en informasjonsfilm om behandlingen

Hva er trinnvis TF-CBT? from NKVTS on Vimeo.

Kontakt oss!

Om dette virker aktuelt for deg og ditt barn, kan du henvende deg direkte til oss som behandlere. Vi vil da kontakte deg for å avtale en kartleggingssamtale der vi avklarer om tilbudet passer.

Her er vår kontaktinformasjon:

  • Ingvild Trøite Johnsen, kommunepsykolog i Sør-Varanger: 458 44 501
  • Line Bednarczyk, miljøterapeut ved avd. for psykisk helse og rus i Sør-Varanger: 982 68 437